slide-repner-2.jpg
backgrond-martial-art-repner-.-hd.jpg

رشته رزمی رپنر - هنر رزمی پارسی


رشته رزمی رپنر بدون هيچگونه وابستگي به رشته يا سبك ديگري می باشد . كه با بكارگيري تكنيك هاي فني بدلي ، سرعتي ، قدرتي ، جهشي ،دفاع چوب ، چاقو ، دفاع شخصي ، كارهاي مادر(فرم) و شكستن اجسام سخت ، توان ذهني و قدرت جسمي هنرجو را افزايش مي دهد . اين رشته رزمي اصيل ايراني با نشان دادن قدرت و توانائي در بوجود آوردن و خلق كردن يك حركت نو ، جذاب،ديدني ، با اثري ماندگار براي تقويت جسم و تعالي روح ورزشكاران و ورزش دوستان نشانگر اين است كه ما هم مي توانيم يك رشته رزمي ایرانی را با فنون و تکنیک ها به زبان فارسی ابداع نموده و بنيانگذار ورزشی در جهان باشيم .

                                                                                بنیانگذار رشته رزمی رپنر
                                                                                   استاد خیراله حقیقی

 

آیتم های خاص رپنر

قدرتی

هنرجو براي اجراي فنون به قدرت بدني لازم جهت بكارگـيري تكنيكها براي مغلوب كردن حريف نياز دارد كه اين قدرت بدنـي را از طريــق اجراي صحيح نرمش ها و تمرينات خاص بدست آورند .

آمادگی جسمانی

هنرجو در مرحله مقدماتي با اجراي نرمشهاي لازم خود را براي مرحله بعد كه آمادگي جسماني مي باشد آماده  مي سازد كه در اين مرحله با تمرین و ممارست بر روي كليه عضلات بدن،آن را قوي و مقاوم نموده .

کار مادر ( فرم )

يكي از مهمترين مراحل که بعنوان پايه و اساس كار آموزش داده مي شـود ، که نحوه صحيح و اصولي فرود در افت و خيزها،تكنيكها و بدلها و نحوه فرود در حرکات جهشی و نمايشي را آموزش مي بينيد .

سرعتی

در رشته رزمی رپنر هنرجو براي اجراي صحيح و كامل تكنيك يا بدل تكنيك بايد سرعت عمل و عكس العمل مناسب را براي غافلگيركردن حريف داشته باشد .

شکستن اجسام سخت

هنرجو با انجام تمرينات صحيح و مستمر عضلات قـوي مقاوم ، قدرت بدني بالا برخوردار شده و با متمركز كردن ذهن و فكر بر روي ضربه به جسم سخت ، با سرعت لازم و حركت مناسب آن را بشكند .

تکنیک های تک به دو

هنرجو در اين رشته علاوه بر آموزش تكنيكها در درگيريـهاي تن به تن از اجراي فنون بر روي مفاصل نيز كه باعث تحت فشار قراردادن حريف و تسليم كردن آن مي شود استفــاده مـي نمايـد  .

بدلی

براي هر تكنيك چندين بدل قابل اجرا مي باشد كه هنرجو با آموزش و بكارگيري صحيح و به موقع از آن مي تواند از قدرت و نيروي حريف استفاده نموده و آن را بدل نمايد .

دفاع چوب و چاقو

هنرجو در مرحله اول با جا خالي دادن ، سپس دفاع کردن ، زدن ضربه مشت ، ضربه پا و در نهايت با آموزش تمرينات مستمر با سرعت عمل بالا و اجراي تكنيك و فنون بر روي حريف را مي آموزد .

دفاع شخصی

هنرجو در اين رشته علاوه بر آموزش تكنيكها در درگيريـهاي تن به تن از اجراي فنون بر روي مفاصل نيز كه باعث تحت فشار قراردادن حريف و تسليم كردن آن مي شود استفــاده مـي نمايـد .

فنی

اجراي كليه تكنيكها با يد فني باشد و با ذهن و تمـركز بـالا انجام گيرد تا هنگام در گيريها با شناخت فيزیك و جسم حريف فن موثر را در لحظه مناسب اجرا نمود .

جهشی

توانائيهاي بلقوه خود در حركات نمايشي جذاب و داشتن انعطاف ، سرعت عمل بالا ، كشش بدن در ارتفاع مطلوب ، عدم برخورد با موانع و نحوه صحيح فـرود در انجام حركات را نام برد .

ضربات دست و پا

هنـرجو در اين مرحله مي آموزد كـه چگونــه ضربات مشت و ضربات پا را با فـرم و شكل صحيــح و با تمركز و قــدرت لازم و بـــا ســرعت عمــــل و عكس العمل بـا تسلط كامل در ارتفاع بالا اجرا نمايد .

رشته رزمی رپنر


REPNER Martial Art
.jpg

فیتنس رپنر

رپنر در بخش فیتنس رپنر Repfit توان بدنی را بالا برده و اندامی آماده برای انجام حرکات انعطافی و انفجاری ایجاد میکند و در زمینه تناسب اندام و لاغری نقش بسزائی دارد و با تمرینات خاص خود بدن را فرم می دهد و مهم این تمرینات در رپنر این است که علاوه بر اینکه از بدنی آماده برخوردار می شوید از روحیه و اعتماد به نفس بالایی برخور دار می شوید


rsd.jpg

دفاع شخصی رپنر

رپنر در بخش دفاع شخصی رپنر RSD  تکنیکهایی از قبیل گرفتنی و از راه دور ایجاد میکند به این معنا که در دفاع کردن محدودیتی ندارد و میتوان چه در صورتی که حریف به شما چسبیده باشدو  شما را گرفته است و چه در حالی که از دور با ضربات مختلف حمله میکند شما قادر به دفاع کردن می باشید . و تکنیک های خاص دفاع چاقو ، چوب و اسلحه یکی از خاصیت های بلقوه رپنر می باشد .

.jpg

حرکات جهشی رپنر

رپنر در بخش حرکات جهشی رپنر RLM اجرای حرکات جهشی ای را ایحاد میکند که کاملا به صورت علمی و فنی فرود آمده و در هنگام فرود به دلایل طراحی های انجام شده آسیبی به بدن زده نمیشود . و قسمت دیگر حرکات نمایشی رپنر می باشد که به نوبه خود منحصر به فرد بوده و مختص رپنر می باشد که در هنگام اجرای حرکات علاوه بر تخصصی بودن بدن کاملا در حالت شادابی قرار می گیرد .

certificate.jpg

احکام رپنر

احکامی که رپنر ارائه میدهد تمامی پس از تائید کمیته آموزش و فنی رپنر به فدراسیون ورزشهای رزمی ارائه داده می شود و از سوی وزارت ورزش صادر می گردد . حکمها اعم از حکم کمربند – حکم فنی مشکی–حکم های استاژهای مربوطه – حکم عملی مربیگری–حکم مربیگری درجه 1–2–3–حکم داوری درجه 1-2–3–حکم های قهرمان کشوری مبارزات آزاد،کارمادر(فرم)–تکنیک–هنرهای رزمی رپنر و مسابقات استقامتی

اخبار جدید رپنر

دوره آزمون فنی کمربند مشکی رده 1 الی رده 4 رشته رزمی رپنر
مسابقه ی هنرهای فردی بین رشته های رزمی شیراز

ورود به سایت

Search