بخشی از آیین نامه مسابقات رشته رزمی رپنر                            

            

اساسنامه و قوانين داوري و مسابقات


    اسانامه و مقررات ضامن اجراي صحيح و سلامت برگزاري مسابقات است و اطلاعات از آن در تمام امور مسابقات رپنر براي شركت كنندگان الزاميست كه بخشهائي از اين قوانين بطور خلاصه در ذيل نوشته شده است .


ماموریت :


    برنامه ريزي،پيگيري و اجراي كليه امور مربوط به مسابقات رشته رزمي رپنر از طريق آموزش،تمرين و برگزاري مسابقات و تربيت كادرهاي متخصص و متعهد مي باشد .   


هدف :


     فراهم نمودن زمينه مساعد در جهت گسترش رشته رزمي رپنر و ايجاد انگيزه به منظور جذب عموم به محيطهاي ورزشي و رشته رپنر  كشف استعدادها و بالابردن توان روحي و جسمي و سطح مهارتهاي رزمي و دفاع شخصي بر اساس اصول و قوانين پيش بيني شده در اهداف رشته رزمي رپنر .  


اصول و قوانين مبارزه :


    در مسابقات رپنر مي توان از كليه تكنيكها و فنون مجاز در اين رشته استفاده كرد. لذا مبارزه گر مي تواند از ضربات دست،پا و تكنيكهاي اين رشته توام با هم استفاده نمايد تا با اجراي مجموع آن حركات،يك شيوه مبارزه زيبا،جذاب و كاربردي مختص به رشته رزمي رپنر را بوجودآورد .


محدوده مسابقه :


    مسابقه در تشك يا تاتامي به ابعاد (10*10 ) متر و در محدوده ( 8*8 ) متر برگزار مي گردند كه دور تا دور تشك به فاصله حداقل 2 متر هيچگونه مانعي نبايد وجود داشته باشد .


داوران مسابقه :


    داوران مسابقات رشته رزمي رپنر ملبس به پيراهن زرد آستين كوتاه،شلوار مشكي و كفش مشكي،با مچ بند آبي به دست چپ  و مچ بند قرمز به دست راست مي باشند .

    داور وسط با انگشتان دست به صورت يك،دو و سه امتيازي نشان مي دهد دو داور كنار با داشتن مچ بند قرمز و پرچم قرمزدر دست راست،مچ بند آبی و پرچم آبی در دست چپ امتیازات را باحرکت دست در سطح افق و باز کردن آرنج برای تکنیکهای یک امتیازی،حرکت در دست در سطح افق و خم کردن آرنج در مقابل سینه برای تکنیکهای دو امتیازی و با بلند کردن دست یه سمت بالا باریتکنیکهای سه امتیازی استفاده می نمایند .


شرايط دو مبارز :


    در بخش آقايان : در جريان مسابقه دو نفر ملبس به لباس رشته رزمي رپنر آقايان ( شلوار مشكي و پيراهن سفيد جلو باز ) با آرم رشته و باند آبي و قرمز،كاپ، كلاه مخصوص مسابقات حضور دارند .


    در بخش بانوان : در جريان مسابقه دو نفر ملبس به لباس رشته رزمي رپنر بانوان ( شلوار مشكي و پيراهن سفيد جلو بسته و مقنعه ) با آرم رشته و باند آبي و قرمز،كاپ، ،ساق بند با كلاه

مخصوص مسابقات حضور دارند .

 

انواع مسابقات رشته رزمی رپنر

 

در رشته رزمی رپنر چهار نوع مسابقه در چهار رده سنی و در 2 بخش آقایان و بانوان برگزار می گردد . که هر مسابقه از قوانین و اساسنامه مسابقات و داوری مجزا و مختص به خود پیروی می نماید

که عبارتند از:


1 – مسابقات آزاد رشته رزمی رپنر :


   در این مسابقات از ضربات دست ، پا و تکنیکهای رشته رزمی رپنر برای کسب امتیاز طبق اساسنامه و قوانین مسابقات داوری رشته رپنر استفاده می گردد .


2 – مسابقات کار مادر ( فرم ) رشته رزمی رپنر :


   این مسابقات که به صورت انفرادی و تیمی می باشد با اجرای صحیح و دقیق حرکات کار مادر 0 فرم 9 رشته رپنر در فاصله زمانی تعیین شده طبق اساسنامه و قوانین مسابقات و داوری رشته رپنر برگزار می گردد.


3 – مسابقات اجرای تکنیک رشته رزمی رپنر :


   این مسابقات توسط 2 شرکت کننده هم تیمی با کمربندهای تعیین شده برگزار می شود که به زیبایی و اصول صحیح اجرای تکنیکهای مشخص شده از سوی کمیته فنی مسابقات طبق اساسنامه و قوانین مسابقات و داوری رشته رپنر امتیاز داده می شود .


4 – مسابقات هنرهای رزمی رپنر ( فستیوال ) :


   این مسابقات که معمولا به صورت تیمی می باشد به مجموع حرکات و تکنیکهای فنی – بدلی – سرعتی – قدرتی – جهشی – دفاعهای چوب – چاقو – دفاع شخصی – شکستن اجسام سخت و حرکات کار مادر(فرم)   با حرکات نمایشی رشته رزمی رپنر برگزار می گردد که کسب امتیاز نهایی با نظر داوران طبق اساسنامه و قوانین مسابقات و داوری رشته رزمی رپنر انجام می گیرد .

 

 

Search