برگزاری مسابقه پینت بال رپنرمجموعه ورزشی شهید چمران حکیمیه

"" رشته رزمی رپنر مجموعه ورزشی شهید چمران حکیمیه ""

برگزاری مسابقه پینت بال رپنر بین دو تیم الف و ب این باشگاه در تاریخ 1397/01/31 روز جمعه برگزار شد که در این رقابت تیم ب برنده این مسابقه گردید .

 

 

Search