دومین دوره مسابقات استقامتی بانوان رپنر استان شیراز مورخ 1397/03/23

به مناسبت ماه مبارک رمضان دومین دوره مسابقات استقامتی رپنر بانوان استان شبراز در رده سنی سنی نونهالان ، روز چهارشنبه مورخ 1397/03/23 برگزار گردید .

50 نفر از نونهالان رپنر کار شیراز در این رویداد با داوری اساتید رپنر استان ( خانم ها مریم ایمانی - مرضیه کشاورز - ملیحه فقیهی - مرضیه ملایی - مریم نجاتی ) در گروه های سنی مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند و به نفرات برتر حکم و مدال تقدیم گردید .

و هنرجویان برتر به شرح ذیل می باشند :

در رده سنی 3 تا 4 سال :

مقام اول - امیر عباس رئوفی

مقام دوم : النا فهندژ

مقام سوم مشترک : رها بابایی - آریانا زارع

در رده سنی 5 تا 6 سال :

گروه الف :

مقام اول : عرفان کریمی

مقام دوم : فاطمه طالبی

مقام سوم مشترک : نرجس نهاوندی - پارسا رضائی

گروه ب :

مقام اول : آریانا رحمانیان

مقام دوم :آرمیتا بسادست

مقام سوم مشترک : مائده انصاری - نازنین زهرا رمضانی

رده سنی 9 تا 10 سال :

گروه الف :

مقام اول : رویا نظری

مقام دوم : فرناز مظلوم

مقام سوم مشترک : فاطمه کرامتی - ریحانه وفامند

گروه ب :

مقام اول :غزل سلمانی

مقام دوم : مریم سجادیان

مقام سوم مشترک : مریم سلمانی - نیایش بحرانی

گروه ج:

مقام اول : حسین مظلوم

مقام دوم : مهدیه نعلبندی

مقام سوم : مائده ماندنی

 

Search