اعطای نمایندگی بانوان رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه به سرکار خانم راضیه محمدی توسط استاد اکرم حقیقی نایب رییس بانوان رپنر

اعطای نمایندگی بانوان رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه به سرکار خانم راضیه محمدی توسط استاد اکرم حقیقی نایب رییس بانوان رپنر و دبیر رپنر استاد سحر رحمتی .

در این جلسه تمریناتی با مسوولین بانوان رپنر استان کرمانشاه استادان گرامی خانمها :

فاطمه گورانی - شهلا جلیلیان - ناهید جلیلیان زیر نظر استاد اکرم حقیقی انجام گردید .

 سپاس فراوان از استاد حمید قوره جیلی دبیر رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه و سرکار خانم زینب جلیلیان جهت هماهنگی های انجام شده .

 

 

Search