افتتاح کلاس رپنر در استان ( فارس) شیراز به مربیگری استاد مرضیه ملایی

افتتاح کلاس بانوان رپنر در استان ( فارس ) شیراز به مربیگری استاد مرضیه ملایی در باشگاه شهدای شهرک سعدی

 

 

Search