یاده روی و تمرین ورزشی تعدادی از آقایان و بانوان رپنرکار در سراب قنبر کرمانشاه

‍ پیاده روی و تمرین ورزشی تعدادی از  آقایان و بانوان رپنرکار در سراب قنبر کرمانشاه و اجرای حرکات رپنر در فضای باز  به سرپرستی استاد حمید قوره جیلی

Search