رشته رزمی رپنر جهانی شد

 ‍ رشته رزمی رپنر جهانی شد

استاد محترم خیراله حقیقی مفتخر هستیم که اعلام کنیم شما عضو سازمان جهانی ( WUKF ) شده اید .
بهترین آرزوها را برای شما داریم و خوش آمدید به خانواده سازمان جهانی

    از طرف سازمان جهانی( WUKF )

Search