مسابقه ی هنرهای فردی بین رشته های رزمی شیراز

به گزارش روابط عمومی رپنر استان فارس به مناسبت هفته ی دولت مسابقه ی هنرهای فردی بین رشته های رزمی شیراز برگزار گردید.
دراین رقابت یکروزه حدود صدوپنجاه بانوی ورزشکار از رشته های رپنر،شینوبی،اسپورت کیک بوکسینگ،پنجاکسیلات،دوکموهاپکیدو،کیک بوکسینگ ونینجادرپنج رده ی سنی خردسالان،نونهالان،نوجوانان،جوانان وبزرگسالان باهم به رقابت پرداختند.
درپایان به نفرات وگروهای برگزیده حکم قهرمانی ومدال اهدا گردید.
رپنرکاران مقام اور شرکت کننده در مسابقات به سرپرستی استاد مریم ایمانی نماینده رپنر استان فارس به شرح زیر می باشد :

کارمادر (فرم) :نرگس ابراهیم زاده،مطهره ولی زاده،ارمیتا اسدپور،فرناز مظلوم،بهار پاکزاد،مریم کارگر مقام اول
درنا نکویی،ملیکا کارگر،رها شریعتی نیا،یانابذرافکن مقام دوم
زهراقانع،مرضیه ولی زاده،نجمه نعلبندی،حدیث نعلبندی مقام سوم
کار گروهی بزرگسالان:مرضیه کتابی،مایده البرزی ،نرگس ابراهیم زاده مقام اول
کار گروهی نوجوانان:،مریم کارگر،ارمیتا اسدپور،ملیکا کارگر،رها شریعتی نیا،نجمه نعلبندی مقام دوم
کار گروهی نونهالان:فرناز مظلوم،یانا بذرافکن،مریم سلمانی،غزل سلمانی مقام سوم

 

Search