"" استاد خیراله حقیقی » بنیانگذار رشته رزمی رپنر "" در سال 1329 خورشیدی در استان کرمانشاه چشم به جهان گشود. او که از همان عنفوان نوجوانی دارای خصوصیات جسمی مثال زدنی و توان بالایی بود، استعداد خود را به طرق مختلف به معرض نمایش میگذاشت

« استاد خیراله حقیقی » در آن دوران فعالیت خود را در رشته های متداول آغاز نمود که از آن جمله میتوان به ورز شهای بومی و محلی، کو هنوردی، صحرا نوردی، دو و میدانی، پرش طول، پرش ارتفاع، شنا و ... اشاره داشت.

 

 

وی که در آن دوران هنوز مسیر فعالیتهای ورزشی خود را به طور کامل مشخص نکرده بود، به پیشنهاد یکی از معلمان وقت خود، در سال 1345 خورشیدی به فوتبال روی آورد و به سرعت با قوانین این رشته آشنا شد. او در آن دوران با تشکیل تیم فوتبال آریا توانست تیم منسجمی را روانه مسابقات منطقه کند و با وجود سن و سال کمی که داشت، با این تیم نتایج شایسته ای را در رقابتهای شهرهای کنگاور، اسدآباد، صحنه، کرمانشاه، تبریز و مشهد کسب نماید.

 

 

 

«استاد خیراله حقیقی » در سال 1350 خورشیدی به خدمت سربازی اعزام شد و از آ نجا که فعالیت های ورزشی مرتب و دایمی، از او فردی چالاک و ورزیده ساخته بود، در دوران آموزشی با انجام فعالیتهایی همچون عبور ازموانع، خیزهای مختلف با اسلحه و حرکات و تمرینات جنگی، توان جسمانی خود را به خوبی به معرض نمایش گذاشت و با توجه به دقت و تمرکز بالایی که در تیراندازی داشت، از طرف فرماندهان خود، به عنوان تیرانداز ممتاز و سرباز نمونه معرفی شد و مورد تشویق قرار گرفت.

 

 

 

پس از آن دوران بود که روزی به یکی از سینماهای تهران برای تماشای یک فیلم رزمی رفت. این فیلم که سرشار از صحنه های پیش پا افتاده و کم فروغ رزمی بود و نمایا نگر فرهنگ غلط بیگانگان مبتنی بر زورگویی و قدرت طلبی کسانی که هنرهای رزمی را ملعبه دست خود قرار داده و آن را وسیله سوءاستفاده از دیگران میدانستند، باعث شد تا وی فیلم را نیمه کاره رها و سالن را ترک کند. همین امر جرقه هایی بود تا استاد را تحت تأثیر قرار دهد و انگیز هایی شود تا به فکر ابداء رشته ای رزمی با «ریشه های فکری و فرهنگی » مردمان ایران زمین بیافتد.

 

او که تا آن زمان به جز ورزشهای بومی و محلی هیچ فعالیت مرتبط با رشته های رزمی را تجربه نکرده بود، بر آن شد تا با بهره گیری از اندیشه و توان ذهنی تکیه بر سوابق تاریخی و مهارتی خطه غرب کشور و توان و آمادگی بدنی مطلوبی که داشت، اقدام به ابداع «رشته رزمی اصیل ایرانی رپنر » نماید.

 

 

 

Search